Organizing Committee

 • Alok Sharma
 • Ravi Kawade
 • Srinivasan
 • D K Singh
 • Vineet Awasthi
 • Aparna Mayekar
 • Sandeep Kambli
 • Kalpesh Parmar
 • Arun Kharkwal
 • Ankit Narula
 • Arun Ttripathi
 • Ninad Varale
 • Anisha Nagpal
 • Gurunath Parab
 • Ajay Gaikwad
 • Shivprakash Pal
 • Swapnil Vichare
 • Devang Sarvaiya

Our BestSponsors

     
     

Platinum Partner

Association partner

     

Media Partner